Pomiar i montaż rolety w dzień i noc bez wiercenia

Pomiar i montaż rolety w dzień i noc bez wiercenia

  • Upewnić się, że w polu mierzenia nie znajdują się żadne wystające elementy, np. klamka okienna. (0:22)
  • Dokonaj pomiaru okna. (0:37)
  • Zmontować wszystkie elementy. (0:45)
  • Przykleić dwustronną taśmę klejącą na uchwytach mocujących. (1:14)
  • Zamocować roletę na uchwytach mocujących (1:30)
  • Włożyć listwę końcową w dolnej części rolety i zabezpieczyć ją zaślepkami końcowymi. (1:47)
  • Zdjąć folię ochronną z klejem i przymocować roletę do skrzydła okiennego. (2:03)
  • Przykręć lub przyklej uchwyt zabezpieczający (2:13)